Συνεργάτες
Γιάννης Σμοϊλης
Εργοθεραπευτής, S.I.T. - S.I.P.T. - T.L.P. - CP
Μουσικοθεραπευτής

Μαριάννα Ευαγγελίου
Εργοθεραπεύτρια, S.I.T. - S.I.P.T. - T.L.P. - CP
Portage Ed.